Dalyvaujame prevencinėje programoje „Žaidimai moko“

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytoja metodininkė Inga Averkienė, specialioji pedagogė metodininkė Natalja Bulotienė ir vyresnioji logopedė Danutė Bakanauskaitė dalyvauja ilgalaikėje prevencinėje programoje „Žaidimai moko“, kuri skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairių kompetencijų ugdymui, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Programos trukmė – 60 val., programos teikėjas –  Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras. Programa skirta 4,5 – 5 metų vaikams (specialiųjų ugdymo įstaigų ugdytinių amžius nėra apibrėžiamas). Šia programa ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai sieks ugdymo(si) kokybės gerinimo bei įvairinimo.

Šiuo laikmečiu itin aktuali problema – kalbiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai. Išlavinta kalbinė kompetencija svarbi išlieka visą gyvenimą, todėl ją būtina lavinti nuo mažens. Prevencinės veiklos, kurių metu derinamas patyriminis ugdymas,  žaidimai bei psichomotorinė veikla,  padeda užkirsti kelią įvairiems vaikų mokymosi sunkumams ateityje bei lavina ugdytinius visapusiškai. Programos vykdymo metu mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai įgyvendins parengtą keturių mėnesių programą, lavins vaikų pažintinius procesus bei įvairias kompetencijas.