Džiaugiamės 😃

Prie Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos prisijungė naujas narys. Tiksliau savanorė Zeynep Daniz Yigit iš Stambulo Turkijos. Zeynep pas mus atvyko pagal projektą: Active youth – active community (Liet. k. Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė). Projekto numeris: 2019-3-LT02-ESC11-006635. Programa, kuri skiria finansavimą: Europos solidarumo korpusas. Pareiškėjas: Druskininkų jaunimo užimtumo centras. #activeyouth-activecommunity, #europossolidarumokorpusas, #druskininkujuc Pirmo susitikimo metu su Zeynep, JUC komanda ir mūsų darželio komanda susipažinome su ja, aptarėme planuojamas veiklas mūsų įstaigoje ir žinoma perdavėme pačius šilčiausius linkėjimus nuo mūsų darželio bendruomenės. 👏🥳