Apie mus

Lopšelis-darželis „Žibutė“ – tai antrieji namai įvairių poreikių vaikams, kur jie randa saugias ir patogias erdves saviraiškai.

Tai ugdymo įstaiga, kuri puoselėja vaiko galias ir skatina atsiskleisti jo asmenybę.

Tai bendruomenė, kuri deda visas pastangas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui.

Tai pedagogai, specialistai ir tėvai, bendradarbiaujantys vaikų gerovės ir fizinio bei psichinio jų saugumo labui.

Mūsų filosofija: „duok vaikui sparnus, kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir stebėtis, kad norėtų laime dalintis su kitais… Pajusk savo galimybes, klausyk, stebėk, kurk gyvenimą ir mokyk to kitus“.