Socialinis emocinis ugdymas

Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis“, skirta 3-5 metų vaikams. Japoniškai „kimochis“ reiškia jausmas.

 „Kimochis“ ankstyvosios vaikystės pamokos moko pažinti ir suprasti savo ir kitų emocijas.  Vaikai taip pat įgis savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžių, kurie ateityje padės priimti atsakingus sprendimus vaikui emociškai įtemtose situacijose.

Įgytų socialinių ir emocinių kompetencijų pagalba, vaikams geriau seksis kurti draugiškus santykius ir išlaikyti sveiką  smalsumą apie kitus ir pasaulį.

Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa „Antras žingsnis darželiams“

Socialinių emocinių įgūdžių programa „Antras žingsnis darželiams“ – tai kasdienės interaktyvios pamokėlės 4-6 metų vaikams. Pamokėlių metu vaikai mokosi suprasti ir valdyti savo jausmus, spręsti konfliktus, bendradarbiauti. Vaikai jau darželyje išmokę tokių esminių įgūdžių, kaip klausytis ir koncentruoti dėmesį, jausti empatiją, valdyti emocijas, kurti draugystes ir spręsti santykių problemas, juos įpranta taikyti visą laiką.

Įgūdžiai, kurie ugdomi pamokėlių metu:

  • mokymosi įgūdžiai: gebėjimas klausytis, fokusuoti dėmesį, sekti instrukcijas, įvardinti savo poreikius;
  • empatija: jausmų identifikavimas, pykčio atpažinimas, norаs padėti; 
  • emocijų valdymas: kūno pojūčių ir jausmų sąsajos, gebėjimas įveikti nusivylimą ir pyktį, išlaukti ir nusiraminti, apėmus stiprioms emocijoms;
  • bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai: gebėjimas pakviesti į žaidimą, prisijungti prie žaidimo, gebėjimas įvardinti problemą ir ieškoti galimų išeičių, išsakyti savo nuomonę.