Finansinė atskaitomybė

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d. duomenimis

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 metų 1 ketvirčio darbo užmokestis

2018 I ketv._finan_atskaitomybe.pdf

2018m. III-ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2018m. II ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 metų ataskaita.pdf

2020 metų 2 ketvirčio darbo užmokestis-1.pdf

2020 metų 3 ketvirčio darbo užmokestis.pdf

2020 metų darbo užmokestis vidutinis metinis.pdf

2020m IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitos.pdf

Biudžeto vykdymo ataskaita II-ketvirtis.pdf

Finansinė atskaitomybė Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė-2019.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. II-ketvirtis.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ finansines ataskaitos 2020 I-ketv.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. III-ketvirtis.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio Žibutė 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis 2021m. I-ketv.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita.pdf

2021 metų 2 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021 metų 3 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. I-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. II-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. III-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. II-ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. III-ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021 metų 4 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio Žibutė 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys