Finansinė atskaitomybė

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d. duomenimis

2023 metų II-ketvirčio darbo užmokestis

2023 metu finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų 1 ketvirčio darbo užmokestis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d. duomenimis

2022 metų III ketvirčio darbo užmokestis

2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 metų II ketvirčio darbo užmokestis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d. duomenimis

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 metų 1 ketvirčio darbo užmokestis

2018 I ketv._finan_atskaitomybe.pdf

2018m. III-ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2018m. II ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita.pdf

2019 metų ataskaita.pdf

2020 metų 2 ketvirčio darbo užmokestis-1.pdf

2020 metų 3 ketvirčio darbo užmokestis.pdf

2020 metų darbo užmokestis vidutinis metinis.pdf

2020m IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitos.pdf

Biudžeto vykdymo ataskaita II-ketvirtis.pdf

Finansinė atskaitomybė Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė-2019.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. II-ketvirtis.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ finansines ataskaitos 2020 I-ketv.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. III-ketvirtis.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio Žibutė 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis 2021m. I-ketv.pdf

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita.pdf

2021 metų 2 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021 metų 3 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. I-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. II-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. III-ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. II-ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021m. III-ketvirčio Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021 metų 4 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio Žibutė 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys