Įstaigos taryba

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ įstaigos tarybos sudėtis:

Įstaigos tarybos pirmininkas – Virginija Neniškienė.

Įstaigos tarybos sekretorė – Laura Zubenė.

Įstaigos tarybos nariai: Aušra Budkienė, Brigita Bumbulienė, Evelina Malinauskaitė-Juciūnė, Ligita Stravinskienė, Dalė Šalnė.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2024 m. įstaigos tarybos nuostatai

Įstaigos tarybos protokolas 2024 m.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2024 m. sausio 18 d. įstaigos tarybos protokolas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2024 m. kovo 29 d. įstaigos tarybos protokolas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2024 m. balandžio 12 d. įstaigos tarybos protokolas