Darbo taryba

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas – Angelė Stabingienė.

Darbo tarybos sekretorė – Odeta Lemkienė.

Darbo tarybos narys: Jolanta Janavičienė.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo tarybos rinkimai 2024 m.

Dėl kandidato į darbo tarybą prašymas ir sutikimas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ kandidatų į darbo tarybą sąrašas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibute“ darbo tarybos rinkimų rezultatai

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo tarybos protokolas Nr.-1