Dalyvaujamojo biudžeto projektas

Projekto idėjos pavadinimas
Vaikų dviračių takelis lopšelyje-darželyje „Žibutė“

Projekto idėjos tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema

Pagrindinis tikslas – įrengti dviračių takelį darželio teritorijoje, kuris skatintų judėjimą su dviračiais ir triračiais dviratukais. Taip pat ugdytų sąmoningą kelių eismo dalyvį, nes saugus eismas priklauso ne nuo vieno žmogaus, o nuo visos eismo bendruomenės. Įrengtas dviračių takelis darželio teritorijoje, padėtų vaikams ugdyti nuostatą būti atsakingais už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje bei augti socialiai atsakingais piliečiais.

Tikslinė grupė – vaikai, lankantys įstaigą.

Sprendžiama problema: lopšelis-darželis nuo 2014 m. yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys. Vienas iš tokių mokyklų veiklos tikslų –  kurti ir puoselėti reikalavimus atitinkančią ir sveikatą stiprinančią vaikų ugdymo(si) aplinką, tinkamą teritorijos pritaikymą sveikatos stiprinimo tikslams. Įstaigoje įrengta dirbtinė mažojo futbolo aikštelė, laipynės ir karstyklės vaikų judėjimo aktyvinimui. Dalis vaikų į darželį atvažiuoja su dviratukais ir paspirtukais. Norint išnaudoti šias transporto priemones vaikų sveikatinimui, reikalinga teritorijos infrastruktūra – saugi ir patogi dviračių takelių trasa su dviratukų ir paspirtukų garažu ir atnaujintomis pavėsinėmis – inovatyvių veiklų zonomis. Įrengus dviratukų – paspirtukų trasą, 2-jų – 5-rių metų vaikai lavins saugaus važiavimo įgūdžius, grūdins organizmą, tobulės jų fizinis raštingumas.  Šalia trasos įrengtose veiklos zonose vaikai tobulins STEAM įgūdžius, taip kompleksiškai sujungiant aktyvaus judėjimo ir praktinio patyrimo metodus, sąlygojančius kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, motorinių įgūdžių, koordinuotų judesių, socialinės raidos vystymąsi.

Projekto paraiška

Druskininkų savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprasas