Veikla

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ nuostatai

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2022 metų veiklos ataskaita

Druskininku lopšelio-darželio „Žibute asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogų elgesio ir etikos normos

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ nuostatai

Pareigybių dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją sąrasas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka