Advento rytmečiai

Adventas – rimties ir susikaupimo metas, kuomet lapkritis užleidžia vietą gruodžiui, o žemę pradeda dengti sniego paklotas. Šis laikas pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir į sielą…Šią savaitę Druskininkų lopšelyje-darželyje vyko Adventiniai rytmečiai.Mokytojos Astos Buragienės pakviestas Ratnyčios šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios klebonas Algirdas Šimkus aplankė „Ąžuoliuko“ grupės vaikučius. Klebonas su vaikais kalbėjo apie prieškalėdinį laikotarpį – adventą, apie Kalėdas, dovanas, papildė vaikučių žinias, papasakojo jiems, kas yra adventas, šv. Kalėdos ir kokia dovanų reikšmė. Pašventino Advento vainiką, uždegė pirmąją vainiko žvakę. Auklėtoja ir grupės vaikučiai, atsidėkodami klebonui už apsilankymą, dovanojo dainas ir šiltus žodžius.„Naminuko“, „Eglutės“, „Nykštuko“, „Kiškučio“, „Meškiuko“ ir „Voveraitės“ gr. vaikai su mokytojomis buvo pakviesti į Adventinį rytmetį salėje. Vaikus pasitiko meninio ugdymo mokytojas Linas Savulionis ir etnografė Angelė Krištopaitienė. Etnografė papasakojo apie ramų ir prasmingą laiką, supažindino visus su Advento vainiko simboliais ir jų reikšmėmis, darbais ir rankdarbiais kuriuos dirbdavo senoliai adventinio laikotarpio metu. Vaikai šoko ratelius, žaidė žaidimus ir dainavo dainas būdingas Advento laikotarpiui. „Kregždutės“ ir „Saulutės“ gr. vaikus aplankė Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Vaidas Vaišvilas. Klebonas uždegė advento žvakę, bendravo su vaikais ir jų tėveliais. Vaikus taip pat aplankė ir etnografė Angelė Krištopaitienė kartu su mokytoja Virginija Žarnauskienė, kurios vaikus supažindino su adventinio laikotarpio tradicijomis, Advento vainiko simboliais ir jų reikšmėmis, darbais ir rankdarbiais kuriuos dirbdavo senoliai. Vaikai kartu su tėveliais šoko ratelius, dainavo adventines dainas. Dėkojame visiems svečiams, mokytojoms, meninio ugdymo mokytojui Linui Savulioniui už sukurtą laukimo džiaugsmą.