Metodinė diena savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir skyrių mokytojams „Ikimokyklinio ugdymo pedagogų patirtis patyriminiame vaikų ugdyme“

Šiandienos ugdymo įstaigų tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti žinias. Neišvengiamas kitimas, inovacijų ieškojimas ir diegimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Todėl metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę, siekiant šiuolaikinės mokyklos įvaizdžio. Taigi kiekvieno pedagogo pareiga – nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas bei gerosios patirties sklaida.Gegužės 19 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vyko metodinė diena savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir skyrių mokytojoms. Tikslas: dalintis patirtimi tarp Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir skyrių pedagogų.Metodinėje dienoje dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Rasa Vaisietienė. Dalyvavo Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus atstovės, švietimo centro ir Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų atstovai.Svečiai stebėjo lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojų vedamas atviras veiklas, stendinius pranešimus pristatė lopšelio-darželio „Žibutė“ ir „Bitutės“ mokytojos ir specialistės. Žodinius pranešimus parangė ir skaitė lopšelio-darželio „Žibutė“, „Bitutė“, Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Liepaitė“ mokytojos. Metodinės dienos dalyviai ne tik pagilino profesines kompetencijas, bet ir aplankė lopšelio-darželio lauko erdves. Tobulėjimui ribų nėra – todėl mokomės vieni iš kitų, dalinamės gerąja patirtimi ir tobulėjame.