Respublikinė mokslinė-praktinė konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ antrus metus iš eilės organizuoja ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ ir ketvirtus metus – respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“, konferencijoje dalyvavo ir mūsų darželio pedagogai. Šių metų konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ tikslas – tobulintis ir ugdytis pedagogų bendrąsias kompetencijas, suvokimą, taikant STEAM metodo elementus praktinėje veikloje. Konferencijos plenariniame posėdyje mokslinius pranešimus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto docentė Aldona Mazolevskienė (tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžių reikšmių tekste supratimo ypatumai“) ir Sergejus Neifachas (tema „Kokią vertę man turi ugdymas(is) ir ugdymo(si) patirtys darželyje?“). S. Neifachas taip pat pasidalino praktine patirtimi ir apie Vilniaus lopšelį-darželį „Jurginėlis“. VšĮ Mokymosi mokyklos projektų vadovė lektorė Dovilė Naujokaitė tiesioginės transliacijos metu komunikuos su konferencijos dalyviais tema „Praktiniai STEAM užsiėmimai“. Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ mokytojai antroje konferencijos dalyje pristatė praktines veiklas „Meistriškumo pamokas“ – 13-tos klasės pamokas: „Pirštų antspaudai“, „Kodėl ji juda?“, „Sveikatos karuselė“, „Mano čiurlioniškas teptukas“ (Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vyr. mokytoja Sandra N.), „Ekologiniu miško takeliu“, „Suprantu, kad atrandu“, „Emocijų valdymas per meną“.

Dėkojame organizatorei Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorei Loretai Simanavičienei už bendrystę.